محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تشکیل میز خدمت بمناسبت هفته گرامیداشت روز زن و هفته مقاومت

بمناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و روز مقاومت میز خدمت با حضور اداره تامین اجتماعی ، اداره بهزیستی و اداره تعاون و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی به ویژه پاسخگویی به مشکلات و مطالبات زنان سرپرست خانوار برگزار گردید در حاشیه برگزاری میز خدمت توزیع بروشور و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری و معرفی خدمات واحدهای تحت نظارت بهزیستی صورت گرفت.انتها سالاری/