محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیر از مددجوی برتر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان جهرم، با حضور سلمانی رییس اداره، کارشناس مسئول واحد توانبخشی و مسئول مجتمع شهر قطب آباد با توانخواه علی دارابی دیدار نمودند. نامبرده موفق به اخذ رتبه برتر قبولی در دانشگاه درمقطع کارشناسی ارشد گردیده است. در این دیدار با اهداء هدیه از تلاشهای ایشان تقدیر گردید.