محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیر از کارمند نمونه بهزیستی فارس به مناسبت روز کارمند

دکتر مصطفی محسنی به عنوان کارمند نمونه اداره کل بهزستی فارس در جشنواره رجایی در سال ۱۳۹۹ انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس: در راستای دستورالعمل جشنواره شهید رجایی، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و به منظور افزایش سطح انگیزش و علاقمندی کارکنان به شغل و ارتقاء تعهد و وفاداری و تعلق سازمانی و همچنین نظام مند شدن ساز و کار تقدیر از عملکرد برجسته هرساله یک نفر از کارکنان هر دستگاه اجرایی بعنوان کارمند نمونه استانی به ستاد برگزاری جشنواره شهید رجایی معرفی می گردند. در این خصوص دکتر مصطفی محسنی کارشناس مسئول دفتر مشاوره بهزیستی استان فارس دارای دکتری تخصصی روانشناسی با سابقه ۱۰ سال خدمت به عنوان  «کارمند نمونه بهزیستی استان فارس در سال ۱۳۹۹» انتخاب شد . گفتنی است این ارزیابی با اخذ امتیاز ۱۰۰ در رعایت ؛ وجدان کاری، انضباط اداری، ارزشها،مهارت و تخصص، حسن شهرت،خلاقیت و نوآوری و ارتقای بهره‌وری صورت گرفت.

قابل ذکر است دکتر مصطفی محسنی دارای ۶۷ مقاله، ۴ تالیف کتاب و ۹ طرح ملی و استانی بوده و  همچنین عضویت بنیاد ملی نخبگان، شورای مشورتی مشاوره فارس، کمیسیون سلامت شهری، کمیته سلامت روان استان را نیز داراست.