محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تهیه تبلت دانش آموزان بی سرپرست و دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی/بهزیستی فارس آماده دریافت کمکهای خیرین به دانش آموزان نیازمند در پویش استانی عطر مهر

دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد، مدیرکل بهزیستی فارس، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید روش های جذب کمک های خیران برای تهیه تبلت و تامین لوازم تحریر دانش‌آموزان تحت پوشش این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:
کشفی نژاد گفت :در حوزه توانبخشی ۵۵۰۱ دانش آموز دارای معلولیت و در حوزه امور اجتماعی(بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر) ۲۰۹۳ دانش آموز تحت پوشش بهزیستی فارس هستند.
مدیرکل بهزیستی فارس با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا و ادامه آموزش های مجازی، اکثر خانواده‌های نیازمند تحت پوشش امکانات انجام آموزش های مجازی را ندارند، یادآور شد: مردم خیرخواه و نوع دوست استان فارس می توانندبا شرکت در پویش استانی عطر مهر کمک های نقدی خود را جهت تهیه لوازم التحریر و تبلت کودکان مشتاق تحصیل به شماره کارت
۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۰۱۸۹۵۶ یا شماره حساب ۴۱۵۸۰۳۴۵۴۱۶۲۲۰۹۹ به نام هدایای خاص مشارکت‌های مردمی نزد بانک مرکزی واریز نمایند.