محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تهیه فیلم مستند سالمندی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه معاونت توانبخشی و کارشناس مسئول دبیرخانه سالمندی استان با محمد حسین حقیقی کارگردان،فرشاد اکتسابی تهیه کننده و فالیزی رابط استان، درخصوص تهیه فیلم مستند سالمندی برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی