محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تهیه و‌توزیع تعداد ۲۰۰۰پرس غذا به مناسبت عید سعید غدیر به ارزش ۲۳۰میلیون ریال

تهیه و‌توزیع تعداد ۲۰۰۰پرس غذا به مناسبت عید سعید غدیر به ارزش ۲۳۰میلیون ریال
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت عید سعید غدیر تعداد ۲۰۰۰پرس غذا به ارزش ۲۳۰میلیون ریال توسط موسسه خیریه فروغ مهر ماندگار وگروه جهادی شهید زنگاری تهیه و بین نیازمندان و جامعه هدف توزیع شد .انتها/امینی