محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

توزیع گوشت در بین جامعه هدف تحت پوشش اداره بهزیستی قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت 13رجب و میلاد با سعادت حضرت علی (ع) تعداد 3راس گوسفند به همت موسسه خیریه فروغ مهر ماندگار با همکاری گروه جهادی شهید زنگاری ذبح و بین مددجویان تحت پوشش توزیع گردید ./انتها امینی قیروکارزین