محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تکریم و معارفه

طی ابلاغ حکمی از طرف محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس مهسا طالع پور به عنوان سرپرست اداره فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی ،تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی فارس منصوب گردید و از زحمات نادر کریمی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس