محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه آموزشی “سواد رسانه ای” در شهرستان استهبان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استهبان؛ این جلسه آموزشی به همت پایگاه بسیج بقیه الله الاعظم (عج) اداره بهزیستی شهرستان استهبان و با تدریس هوشمندیان کارشناس رسانه و فضای مجازی برگزار شد؛ ضمن تعریف رسانه و معرفی انواع رسانه ها، اهمیّت و لزوم شناخت رسانه، چگونگی کنترل رسانه بر افکار و اعمال انسان و نقش رسانه در تغییر سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفت./هنردوست