محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه تشکیل بنیاد اوتیسم در استانداری فارس برگزار شد

جلسه تشکیل بنیاد اوتیسم فارس با حضوردکتر محمدهادی ایمانیه استاندار,سرپرست معاونت سیاسی,امنیتی استانداری ,مدیر کل و معاون امور توانبخشی بهزیستی,رئیس اداره کل آموزش و پرورش استثنایی , مسئولین استانی و سمن های فعال در حوزه اتیسم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در این جلسه با بیان این که ۳۵۰ نفر از افراد طیف اتیسم در استان تحت پوشش بهزیستی هستند و از خدمات مستمری ماهیانه بهره مند می شوند افزود:در حال حاضر ۲ مرکز اتیسم تحت نظارت بهزیستی فارس فعالیت می کنند و بصورت روزانه خدمات آموزشی و توانبخشی را به افراد ارایه می دهند که ۸۵% از هزینه خدمات را در قالب یارانه از بهزیستی فارس دریافت می کنند.

مدیر کل بهزیستی فارس ارایه خدمات توانبخشی از قبیل کاردرمانی و گفتاردرمانی و تهیه وسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچر و .. و پرداخت کمک هزینه های درمانی را از سایر خدمات بهزیستی فارس به این افراد عنوان کرد.

قابل ذکر است در این نشست بر تامین فضاهای اختصاصی برای ارائه خدمات به افراد طیف اتیسم تاکید شد و مقرر گردید شهرداری شیراز به همین منظور فضایی را در اختیار NGOهای مربوطه قرار دهد./