محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه توجیهی آموزشی پیمایش رصد آسیبهای اجتماعی ویژه مراکز مجری منتخب در استان فارس

جلسه با حضور هوشیار معاون امور توسعه پیشگیری و پنج مرکز مجری منتخب از مراکز مثبت زندگی به همت دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سالن اجتماعات مدیریت بهزیستی استان برگزار گردید.

ابتدا هوشیار ضمن تبریک ولادت با سعادت مولود الموحدین علی علیه السلام در خصوص اهداف، اهمیت و ضرورت اجرای طرح و همچنین تشکیل دبیرخانه رصد در استان و کشور توضیحاتی را ارائه نمود، سپس عالمگیر کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خلاصه‌ای از عملکرد سال های گذشته و چالش ها و فرصت های طرح بیان و بعد از آن باقر پور کارشناس برنامه دستورالعمل پیمایش رصد در سال ۱۴۰۰ و محتوای پرسشنامه را بطور مفصل جهت حاضرین در جلسه توضیح داد و در ادامه کدیور کارشناس برنامه در خصوص نحوه تکمیل فایل ورود داده ها به علاوه زمان بندی مراحل اجرای طرح و انتظارات از مراکز مجری را
در سال جاری جهت حاضرین در جلسه توضیح داد.

این طرح در سالجاری تمام شهرستان های استان را پوشش خواهد داد و بدین ترتیب آسیبهای اجتماعی ۳۶ شهرستان بر اساس اولویت مشخص خواهد شد .