محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه هماهنگی اجرایی و تخصصی تدوین پروتکل آموزشی و سوپروایزری مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه هماهنگی اجرایی و تخصصی تدوین پروتکل آموزشی و سوپروایزری مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰، با حضور هوشیار معاون امور توسعه پیشگیری ، محسنی کارشناس مسئول دفتر مشاوره ، محمودیان سوپروایزر و عیسی پور ناظر مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ برگزار شد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی