محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت هفته بهزیستی با حضور مدیران مراکز مثبت زندگی بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت فرارسیدن چهل و دومین سال تاسیس سازمان بهزیستی و گرامیداشت هفته بهزیستی ۲۵ لغایت ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ ، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با حضور فاطمه رضائیان رئیس و کارشناس روابط عمومی اداره بهزیستی و مدیران مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی تحت نظارت این اداره برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی بندهای مصوبات استان در خصوص گرامیداشت هفته بهزیستی ، هریک از مراکز ، نظرات و پیشنهادات خود را جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن برنامه های این هفته ارائه نمودند.
همچنین مقرر گردید لیست برنامه ها جهت برنامه ریزی نهایی به استان ارائه شود./نرجس نادری نوبندگانی