محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جمع آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر توسط موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی فارس تخلف محسوب می گردد


برگزاری دوره آموزشی تخصصی در خصوص آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی موسسات خیریه
محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در دوره آموزشی تخصصی در خصوص آشنایی با قوانین مالی و مالیاتی موسسات خیریه که با همکاری شرکت دقیق محاسب خراسان رضوي برگزار شد،گفت :جمع آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر و از درب منازل همشهریان با دستگاه کارتخوان سیار و قبض خیریه توسط موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی تخلف محسوب می گردد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس: هوشیار با بیان اینکه ۱۴۷۶ مجوز فعالیت جهت موسسات خیریه و مراکز غیردولتی توسط اداره کل بهزیستی فارس صادر گردیده و به این واسطه بیش از سه هزار شغل مستقیم جهت فارغ التحصیلان در رشته های علوم رفتاری، توانبخشی و سایر رشته های مرتبط ایجاد گردیده است، گفت :ارزش کار در موسسات خیریه را به کار صادقانه، اخلاص و ارج نهادن به اطمینان و اعتماد مردم بدانیم چرا که این اعتماد سرمایه اجتماعی است، باید در گزارش دهی به مردم شفاف باشیم و بدانیم که تخلف در در یک موسسه موجب تعمیم به تمامی موسسات خیریه می شود.
هوشیار تاکید کرد :نظارت دقیق توسط سازمان بهزیستی وجود دارد و دوره های بازآموزی جهت موسسات به صورت فصلی برگزار می شود، موسسات باید در هر سال ۵۰ ساعت آموزش در حوزه های مالی مالیاتی مددکاری و توانمندسازی را بگذرانند. مدیرکل بهزیستی فارس تصریح کرد جمع آوری مشارکت های مردمی در سطح شهر و از درب منازل با قبوض خیریه و دستگاه کارتخوان سیار تخلف محسوب می گردد.