محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضوردکتر فروردین نماینده شهرستانهای فیروزاباد ، قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی،رحیمی فرماندار،رضایی بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین و معتمدین در جلسه پرسش و پاسخ در مسجد امام خمینی « روستای هنگام

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین دکتر فروردین به اتفاق،رحیمی فرماندار،شهرستان قیروکارزین و جمعی از مسئولین و معتمدین شهرستان در مسجد امام خمینی «ره» روستای هنگام حضور و به بررسی مسائل و مشکلات و اقدامات صورت گرفته پرداختند . در این جلسه مرادی سرپرست اداره بهزیستی نیز ضمن تشریح کوتاه وظایف و ریزماموریتهای سازمانی ،در خصوص اقدامات و فعالیتهای انجام شده در خصوص جامعه هدف این دهستان به ویژه محوریت تامین مسکن ، پرداخت تسهیلات اشتغال و برگزاری دوره های آموزشی با موضوع آسیبهای اجتماعی مطالبی را بیان نمود./ انتها امینی