محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز در جلسه مناسب سازی

دکتر مصطفی محسنی سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز در جلسه مشاورین مناسب سازی حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در این جلسه که با شرکت کارشناسان توانبخشی و مشاورین شهرداری‌های مناطق یازده گانه شیراز تشکیل شد، گزارش فعالیت‌های انجام شده در خصوص مناسب سازی شهر و بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات پیش رو انجام شد.

انتهای پیام/ مریم زارع