حضور سرپرست ومعاون اداره بهزیستی شهرستان فراشبنددر مصلی نمازجمعه وبرپایی میز خدمت وبرگزاری نمایشگاه ومیز بروشور به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه بامواد مخدر ومیز بروشور

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر, سرپرست ومعاون اداره بهزیستی شهرستان فراشبند در مصلی نمازجمعه اقدام به برپایی میز خدمت ,نمایشگاه پوستر ومیز بوشور به مناسبت هفته مبارزه بامواد مخدر نمودند./سمانه قاسمی نژاد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.