محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور سرپرست وکارمندان اداره بهزیستی در غباروبی گلزار شهدا به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز به مناسبت هفته قوه قضا ئیه اسدی سرپرست وکارکنان اداره بهزیستی اوز ودیگر مسئولین در مراسم غبار روبی وعطر افشانی قبور شهدا شرکت نمودند.وگفتنی است روانشاد رئیس دادگستری در این مراسم یاد وخاطره شهید آیت الله سید محمد بهشتی و۷۲ تن از یارانش از قوه قضائیه را به عنوان پایگاه مهم نظام خواهی واحقاق حقوق شهروندان سخن گفت.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی