محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

حضور مدیر کل بهزیستی فارس در جشن کودکان و نوجوانان سندروم داون

مدیر کل ,معاون توانبخشی و معاون پیشگیری بهزیستی فارس در جشن کودکان و نوجوانان سندروم داون و خانواده های ایشان در شیراز شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس ضمن حضور در جمع کودکان و نوجوانان سندرم داون با تقدیر از خانواده های این عزیزان ,انجمن ها و خیرینی که از این افراد حمایت می کنند, گفت:

افراد سندروم داون یک کروموزوم اضافه دارند و آن کروموزوم از دید ما عشق و محبت است.

مدیر کل بهزیستی فارس افزود:باید افکار عمومی نسبت به توانمندی های ای افراد تغییر یابد و در مسیر شکوفایی استعداد ها و رشد توانایی های ایشان گام برداریم.