محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خداحافظ ای ماه بخشش

یکبار دگر وقت وداع رمضان شد

این ماه پر از نور زهر دیده نهان شد

افسوس مه روزه و ایام دعا رفت

در بدرقه اش اشک زهر دیده روان شد

انتهای پیام / محمدحسن زارعی