محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خدمات رایگان مراکز به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی

به مناسبت هفته بهزیستی مراکز غربال بینایی، شنوایی و مراکز مشاوره، خدمات رایگان ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی کوار همزمان با هفته بهزیستی مراکز تحت نظارت خدمات خود را به صورت رایگان ارائه می دهد.

این اقدام با هدف رفاه حال شهروندان و گرامیداشت هفته بهزیستی انجام و عموم مردم میتوانند از این خدمات به صورت رایگان استفاده کنند.