محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خرامه|میزخدمت شهرستان خرامه

میزخدمت مدیران دستگاه های اجرایی باحضوردرروستای مالک اشتر،مسائل ومشکلات ومطالبات وخواسته های مردم ودهیاروشورای اسلامی این روستاراموردبررسی قراردادومساعدت های لازم جهت رفع مشکلات ورسیدگی به مطالبات انجام گرفت .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان خرامه ،رنجبرفرماندار،مددی رئیس بهزیستی وروسای شهرستان به منظوربررسی ورفع مسائل ورسیدگی مطالبات وخواسته های مردم روستای مالک اشتربرنامه میزخدمت مدیران دستگاه های اجرایی باحضوردرروستای مالک اشتراقدام به رسیدگی وبررسی مطالبات ومشکلات روستاپرداختند.دراین میزخدمت فرماندارضمن دیدارچهره به چهره بااهالی روستاوپاسخگویی به درخواست های مردمی مشکلات ومطالبات مردم را موردبررسی قرارداد .

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه