محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج|برگزاری جلسه مشترک اداره بهزیستی با اداره امور مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج درراستای اقدام در خصوص پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی و استفاده از طریقت های قانونی نهادها و ادارات دولتی شهرستان،جلسه ای با حضور علی اکبر غلامی رئیس اداره بهزیستی و بادپا رئیس اداره امور مالیاتی در محل آن اداره برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف استفاده از ظرفیت های قانونی معافیت های مالیاتی مودیان در صورت هزینه کرد در زمینه موارد مورد نظر سازمان بهزیستی از جمله مناسب سازی، ساخت و تجهیز مسکن مددجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.