محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج /بازدید از طرح های اشتغال مددجویان دریافت کننده تسهیلات اشتغالزایی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج، در چهارمین روز از هفته بهزیستی ، به وسیله تیم نظارتی شامل کارگروه اشتغال شهرستان شامل غلامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان خنج ، شریفی رئیس اداره کار ، لطفی نماینده فرمانداری و میری کارشناس اشتغال اداره بهزیستی از طرح های خوداشتغالی مددجویان در یافت کننده تسهیلات اشتغالزایی از محل اعتبارات تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ بازدید و ارزیابی صورت پذیرفت