محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج | برگزاری دوره آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج ،جلسه آموزشی ویژه مددکاران مراکز مثبت زندگی شهرستان خنج توسط کارشناس حوزه امور اجتماعی این اداره برگزار شد.رضائی کارشناس امور اجتماعی این داره در خصوص پرسشنامه وضعیت توانمندی خدمت گیرندگان و آموزش دستورالعمل های حوزه امور اجتماعی جهت ارائه خدمات مناسب و کارآمد به جامعه هدف بهزیستی و به منظور حمایتهای همه جانبه از زنان سرپرست خانوار و اعضا خانواده آنان و همچنین مهارتهایی کسب و کار و آموزش های فنی و حرفه ای جامعه ی هدف به مددکاران مراکز مثبت زندگی توضیحات لازم را ارائه کرد و به سوالات و ابهامات مددکاران پاسخ داد.