محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

خنج/ برگزاری رویداد مردمی اشتغال

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خنج، باهدف معرفی فرصتهای شغلی و تسریع و تسهیل در فرایند به کار گیری مددجویان تحت پوشش متقاضی کار ، رویداد مردمی اشتغال توسط اداره کار و با حضور روسا و کارشناسان ادارات، مراکز کاریابی و کارفرمایان سطح شهرستان برگزار شد.در این رویداد غلامی رئیس اداره و میری کارشناس اشتغال اداره بهزیستی شهرستان خنج در این رویداد شرکت کردند.