محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

داراب/برگزاری کارگاه آموزشی “فرزند پروری” ویژه سرپرستان فرزندان امداد بگیر


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان داراب
کارگاه آموزشی ” فرزندپروری” ویژه سرپرستان فرزندان امداد بگیرتوسط واحد شبه خانواده با همکاری واحد پیشگیری اداره و مرکز مثبت زندگی کد ۵۵۹ برگزار گردید.
مدرس این دوره آموزشی احمدعلی حسینی مسئول و مشاور مرکز مشاوره گام های طلایی در این دوره به چالش های فرزندپروری و آموزش شیوه های صحیح فرزندپروری پرداخت درنهایت جلسه کارگاه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.