محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

داراب/ جلسه آموزشی مهارتهای زندگی با محوریت پیشگیری از خودکشی

به گزارش روابط عمومی شهرستان داراب:

جلسه آموزشی “مهارتهای زندگی با محوریت پیشگیری از خودکشی”با میزبانی مرکز خدمات بهزیستی ٩٧۶٠ شهرستان داراب ویژه والدین و مسئول فنی و مددکاران مرکز مثبت زندگی با همکاری مرکز مشاوره مهرآفرین در بخش فورگ برگزار شد.