محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دراولین روز از هفته بهزیستی برنامه زیارت، غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای شهرستان فیروزآبادانجام شد

به مناسبت هفته عفاف و حجاب دهه ولایت وهفته بهزیستی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۴٠۱ اولین روز از هفته بهزیستی ،ساعت هشت صبح پور آقایی رئیس اداره بهزیستی و پرسنل این اداره،پورعلی رئیس بنیاد شهید شهرستان،کارکنان واحد اورژانس اجتماعی و کلیه مدیران وکارکنان ومددکاران مراکز غیر دولتی تحت نظارت«مرکز نگهداری معلولین فیاض بخش،مراکز مثبت زندگی ومرکز خیریه حضرت زینب س»باحضور در گلزار شهدای شهرستان درمراسم زیارت،غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای شهرستان فیروزآباد و همچنین همکار بازنشسته بهزیستی غلامرضا مظفری شرکت نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،این مراسم باقرائت زیارت نامه توسط رئیس بنیاد شهید آغاز گردید و پس از آن همه شرکت کنندگان ضمن قرائت فاتحه، غبارروبی و عطر افشانی به مقام والای شهیدان ادای احترام نمودند./انتهامرتضوی