محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

 درهفته بهزیستی و تامین اجتماعی انجام شد                 

دیدار کارکنان اداره بهزیستی با کارکنان تامین اجتماعی به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی

  کارکنان اداره بهزیستی ممسنی با حضور در سازمان تامین اجتماعی ممسنی و درمانگاه شهدای گمنام تامین اجتماعی از نزدیک با کارکنان دیدار کردند و روز تامین اجتماعی را به آنان تبریک گفتند.