محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در جهت اشتغال و توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی صورت پذیرفت؛نشست هم‌اندیشی مدیران بهزیستی و اداره آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان ارسنجان


در جهت اشتغال و توانمند سازی جامعه هدف رئیس اداره بهزیستی شهرستان به همراه کارشناسان با رئیس فنی حرفه ای شهرستان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان ،سرپرست اداره بهزیستی این شهرستان ضمن تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی ،گفت : اشتغال و توانمند سازی جامعه هدف بهزیستی یکی از اهداف اصلی ما می باشد و تمام تلاش کارشناسان و مددکاران بر این است تا فردی که اقدام به دریافت و وام اشتغال می نمایند ، بتواند به نحو احسن از این وام استفاده نموده و منجر به درآمدزایی جهت خانواده شود      
 
در ادامه محمودی رئیس اداره آموزش فنی و حرفه ای ضمن تقدیر و تشکر از حضور سرپرست و همکاران اداره بهزیستی و تبریک هفته بهزیستی ،افزود؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای آمادگی دارد تا با همراهی ارگانهای حمایتی به ویژه بهزیستی در آموزش هدفمند حرفه های سودمند و دارای بازار کار در شهرستان جهت بازتوانی مددجویان تحت پوشش بیش از پیش همکاری داشته باشد .
 
در پایان با اهدا لوح تقدیر از زحمات رئیس و پرسنل اداره آموزش فنی و حرفه‌ای توسط سرپرست بهزیستی قدردانی شد،
انتها/اسکندری