محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در سفر مدیرکل بهزیستی فارس به شهرستان سروستان انجام شد:


دیدار با فرماندار شهرستان سروستان
محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس در این دیدار به تشریح خدمات در معاونت های تخصصی بهزیستی پرداخت و گفت بهزیستی به عنوان دستگاهی خدمت رسان از قبل تولد با ارائه خدمات غربالگری و پس از آن تا دوره سالمندی به جامعه خدمت رسانی می کند.
سه شنبه:۱۴۰۱/۱۱/۱۸

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس