محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در نشست مدیر کل بهزیستی فارس با معاونین و کارشناسان به منظور نظارت و ارزیابی اثر بخش مطرح شد:

تاکید بر هم افزایی و بازدیدهای تیمی

نشست نظارت و بازرسی اثر بخش با حضور مدیر کل, معاونین،روسا و کارشناسان دوایر ستادی،مدیر و کارشناسان مسئول اداره بهزیستی شهرستان شیراز در سالن سردار شهید سلیمانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

محمدرضا هوشیار در این نشست با  بیان این که نظارت خروجی کارها را مشخص می کند گفت:نظارت ها باید اثر بخش و توام با برنامه ریزی باشد.

او در ادامه برهم افزایی دوایر مختلف تاکید کرد و افزود بازدیدها باید به صورت تیمی انجام شود,پروتکل بازدید ها تعیین گردد و آموزش های مربوط به دستورالعمل های نظارتی مرتبا انجام شود.

انجام بازدیدهای سرزده و همچنین مبحث نظارت بر نظارت ها هم از دیگر موارد مطرح شده توسط مدیر کل بهزیستی فارس در این نشست بود.

مدیر کل بهزیستی فارس در پایان اظهار داشت نظارت ها باید کیفی و پیشگیرانه باشند و ضمن در نظر داشتن ادبیات مناسب نظارت باید موارد مورد نقص تا برطرف شدن پیگیری گردد.

در ادامه این نشست معاونین,رئیس اداره حراست ,رئیس اداره بازرسی و کارشناسان به بیان نقطه نظرات و چالش های موجود در بعد نظارت بر مراکز پرداختند.