محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در هفته بهزیستی انجام شد

 جشن گلریزان مسکن خانواده های دومعلولی نیازمند

به مناسبت چهل و دومین سالگرد تاسیس سازمان بهزیستی و به منظور تسهیل فرایند خدمت رسانی به معلولین، جشن گلریزان جهت کمک در ساخت مسکن خانواده های دو معلولی نیازمند با حضور امام جمعه، سرپرست اداره بهزیستی ، کارکنان ، تعدادی از مسئولین و  معتمدین شهرستان برگزار شد و در پایان شرکت کنندگان در جلسه از مسکن های نیمه ساز مورد نظر بازدید کردند