محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در پی انتشار خبری مبنی بر تخلف در یکی از مراکز ترک اعتیاد خصوصی در صدرا شیراز که متاسفانه منجر به صدمات جدی جسمی به دونفر از رهجویان مرکز گردیده است روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس به اطلاع می رساند:

در پی بازدید سر زده بازرسین بهزیستی، ناظر بر مراکز درمان اقامتی میان مدت ( کمپ ترک اعتیاد)، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ و حضور تعداد زیاد بیمار خارج از ظرفیت قانونی مرکز و به جهت پیشگیری از هرگونه اتفاق جانی رهجویان دستور تعین تکلیف در راستای حفظ کرامت خدمت گیرندگان ظرف مدت پنج روز با نظارت نماینده بهزیستی توسط مدیر بهزیستی شیراز صادر گردید تا رهجویان به خانواده ها ویا سایر مراکز اقامتی تحویل گردند و پس از تشکیل کمیسیون فوق العاده نظارت با توجه به وجود احتمال بروز خطرات جانی برای رهجویان با استناد به تبصره ۶ ماده ۵۸ دستورالعمل تاسیس،اداره و انحلال مراکز و موسسات غیر دولتی. تعطیلی کامل اعلام و مجوز کمپ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ابطال گردید.
لازم به توضیح است بازرس بهزیستی پس از اطلاع از بستری شدن دو نفر از رهجویان در بیمارستان علی رغم عدم اعلام و اطلاع رسانی و کتمان مدیران مرکز در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ بلافاصله در بیمارستان حاضر گردیده و متاسفانه بیمار و همراهان ایشان علت جراحت را بی احتیاطی و ریختن آب جوش روی دستانش عنوان کردند و اظهار داشتند هیچ گونه شکوائیه ای ندارند و به همین دلیل یکی از بیماران ترخیص و نفر دوم همچنان بستری بود ،لیکن اداره کل بهزیستی پس از اطمینان از وقوع ایراد ضرب و جرح توسط عوامل مرکز ضمن در جریان قرار دادن مقام قضایی بلافاصله بر علیه کمپ خاطی اعلام جرم نموده است و مستندات مربوط به نظارت‌های فصلی را به مقام قضایی ارائه نموده و تقاضای پیگیرد و برخورد قانونی نموده .
لازم به توضیح است در حال حاضر صاحب امتیاز به همراه دوتن از کارکنان مرکز با دستور مقام قضایی بازداشت و پرونده در دادگاه عمومی و انقلاب شیراز بصورت ویژه در دست بررسی قرار دارد