محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس در سال ۱۴۰۲

دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس در سال ۱۴۰۲ با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ،مدیر کل بهزیستی استان و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات استانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

در این جلسه که با محوریت مصوبات جلسه بیست و چهارم ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور انجام شد ،شهرداری شیراز گزارشاتی در خصوص میزان پیشرفت مناسب سازی پیاده رو ها و معابر معرفی شده از سوی اداره کل بهزیستی و همچنین تکمیل و افزایش ناوگان اتوبوس رانی به اتوبوسها و ونهای مناسب سازی شده جهت خدمت رسانی به افراد دارای معلولیت ارائه داد و همچنین مقرر شد که دانشگاه علوم پزشکی و  سازمان نظام پزشکی در خصوص رعایت ضوابط مناسب سازی در مراکز درمانی و مطب های شخصی ضمن استعلام تاییدیه مناسب سازی از بهزیستی نسبت به انجام سایر استعلامات به ویژه استحکام بنا و ایمنی جهت مطب های شخصی با کاربری مسکونی  اقدام لازم را معمول دارند.

در این جلسه همچنین با ارائه مستنداتی ازعدم رعایت ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی جامعه معلولان مقرر گردید که شهرداری شیراز اهتمام ویژه و نظارت های مستمر بویژه در حین انجام کار از ساختمانهای در دست تکمیل و یا در حال صدور مجوز پایان کار داشته باشد و بهزیستی نیز ضمن بازدید میدانی ،موارد تخلف را در اسرع وقت به شهرداری جهت تعیین تکلیف گزارش دهد.