محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دومین جلسه شورای اداری استان با حضور مدیرکل ,معاونین تخصصی ,روسای دوائر ستادی و روسای شهرستان های مناطق مرکزی به همراه کارشناسان مسئول دفاتر ستادی در سالن سردار سلیمانی اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد.