محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دکتر کشفی نژاد: نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز تحت نظارت بهزیستی از اولویت های این سازمان است

بازدید بهزیستی با حضور دادستان شیراز

مدیر کل بهزیستی فارس با هیئت همراه از مرکز توانبخشی مهرگان در شیراز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس: به منظور ارزیابی عملکرد مراکز توانبخشی در استان بازدیدی با حضور دکتر سید محمدصادق کشفی نژاد مدیر کل بهزیستی فارس و دادستان شیراز به همراه مدیر بهزیستی این شهرستان از مرکز توانبخشی مهرگان انجام شد. کشفی نژاد اظهار داشت : نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز تحت نظارت بهزیستی از اولویت های این سازمان است.