محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار با خانواده های دارای فرزند جایگزین در خانواده در شهرستان استهبان

دیدار با خانواده دارای فرزند جایگزین

دیدار رئیس و مسئول اجتماعی بهزیستی شهرستان استهبان با خانواده دارای فرزند جایگزین در خانواده انجام شد.


به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان استهبان؛ رفیعی رئیس اداره بهمراه سروش مسئول حوزه اجتماعی این اداره به دیدار خانواده دارای فرزند جایگزین در خانواده رفتند و از نزدیک با کودک و خانواده گفتگو کردند.