محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار با فرماندار شهرستان فراشبند به مناسبت هفته کار وکارگر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، در گرامیداشت روز تعاون، رفاه و کار و روز کارگر، سرپرست اداره بهزیستی به همراه روسای چند تن از روسای ادارات ومراکز فنی حرفه ای با فرماندار این شهرستان دیدار نمودند و در این دیدار سرپرست اداره بهزیستی گزارش و فعالیت های یکساله این اداره به جامعه هدف خود را ارائه نمود./سمانه قاسمی نژاد