محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار با فرماندار محترم با حضور سرپرست بهزیستی ،کارکنان و مراکز تحت نظارت به مناسبت هفته بهزیستی شهرستان خفر

با توجه به انتصاب فرماندار جدید و همزمان با هفته بهزیستی در این دیدار بورکی سرپرست بهزیستی به بیان عملکرد این نهاد مهم تخصصی اجتماعی پرداخت و در پایان نیز فرماندار محترم ضمن تقدیر از عملکرد این نهاد و حمایت از برنامه های بهزیستی و تکریم مددجویان بهزیستی را از اولویت ها دانست.