محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار دکتر عسکری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده مردم شریف شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با موسین مراکز مثبت زندگی شهرستانهای داراب و زرین دشت

در این دیدار که روز جمعه پانزدهم دیماه در محل اداره بهزیستی شهرستان داراب برگزار گردید سائلی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ضمن بیان عملکرد و اقدامات موثر سازمان بهزیستی در پوشش صد درصدی پشت نوبتی های مستمری،برخورداری کامل ضایعین نخاعی از حق پرستاری و همچنین پوشش کامل سمعک دانش آموزان تحت حمایت بهزیستی شهرستان و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۲ به این اداره به بیان فعالیتهای مراکز مثبت زندگی پرداخت. در ادامه دکتر عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده مردم شریف شهرستانهای داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ضمن استماع سخنان رئیس اداره بهزیستی شهرستان داراب و همچنین نمایندگانی از مراکز مثبت زندگی شهرستانهای داراب و زرین دشت در خصوص پیگیری تصویب ردیف اعتباری ویژه مراکز مثبت زندگی و رفع چالش های این مراکز و رایزنی در راستای تخصیص اعتبار جهت عملیاتی شدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان قول مساعد دادند.

روابط عمومی بهزیستی شهرستان داراب