محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبا مدیر عامل شرکت کربنات سدیم کاوه فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در تاریخ نهم بهمن ماه احمد پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه مهندس صداقت  رئیس تامین اجتماعی و مظفری کارشناس مراکز غیر دولتی  بهزیستی با مهندس صادقی ارجمند مدیر مجتمع کربنات سدیم  کاوه جهت پیگیری ساخت خوابگاه و هتلینگ  ویژه بهزیستی دیدار کردند در این دیدار پورآقایی ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت کارخانه کربنات سدیم به مجموعه بهزیستی  در گذشته به بیان ضرورت احداث پروژه مذکور اشاره کرده و خواستار مساعدت  مدیران کارخانه در پروژه مذکور شد و در ادامه مهندس صادقی نیز ضمن خوشامد گویی به حاضرین، در خصوص موارد مطرح شده توسط رئیس بهزیستی قول مساعدت و همکاری داد./انتهامرتضوی