محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار فرماندار ، امام جمعه محترم ، فرمانده سپاه و دیگر اعضای شورای اداری شهرستان خفر به مناسبت هفته بهزیستی با اداره بهزیستی این شهرستان

در این دیدار که همراه با برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در این اداره بود امام جمعه شهرستان به اهمیت همکاری ارگان ها با بهزیستی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید نمود و همچنین فرماندار نیز به همراهی مجموعه فرمانداری و سایر ادارات با بهزیستی در پیشبرد اهداف این نهاد تاکید نمودند و بورکی سرپرست بهزیستی ضمن تشکر از حضورشان به نقش بهزیستی در جامعه پرداخت.