محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار مدیرکل بهزیستی فارس با همکاران بازنشسته سروستان

محمدرضا هوشیار، مدیرکل بهزیستی فارس با دو همکار بازنشسته اداره بهزیستی سروستان دیدار و گفتگو کرد.
زرین تاج هاشمی، همکار بازنشسته دارای معلولیت و خواهر شهید طیب حسین هاشمی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، خدایار نیکبخت از جانبازان و آزادگان دوران جنگ و ناهید صفایی همسر ایشان زوج بازنشسته اداره بهزیستی از همکاران سابق اداره بهزیستی سروستان بودند که مدیرکل با ایشان دیدار کرد.
در پایان نیز از این عزیزان تقدیر شد.