محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار مدیر کل و رئیس بازرسی بهزیستی فارس با فرماندار شهرستان زرقان

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی استان،در معیت فضلی رئیس بازرسی بهزیستی فارس ، رئیس و کارشناس بهزیستی شهرستان زرقان با دکتر مهدی شکر پور فرماندار شهرستان زرقان دیدار و گفت و گو کرد
فرماندار شهرستان زرقان در این دیدار بر اهمیت کار در شهرستان در مبحث آسیب های اجتماعی با استفاده از ظرفیت های ارگان های مختلف و همچنین خیرین تاکید کرد
مدیر کل بهزیستی فارس در این نشست به بیان توضیح اجمالی از خدمات معاونت های تخصصی در حوزه های مختلف پرداخت و گفت بهزیستی تنها ارگانی است که دبیری ۴چهار شورای مهم در استانداری را عهده دار است که این ‌مهم نشان دهنده حجم کار و اهمیت خدمات بهزیستی است.هوشیار طرح های پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری های بینایی و شنوایی را گام های طلایی بهزیستی برشمرد و افزود:عملکرد این سازمان تخصصی،اجتماعی و فوریتی است و بخصوص در مبحث آسیب های اجتماعی وظایف مهم و گسترده ای دارد.مدیر کل بهزیستی فارس خاطر نشان کرد با توجه به ضرورت و اهمیت پیشگیری اولیه بصورت مکتوب در سطح دبیرخانه بهزیستی کشور و همچنین در نشست با مجمع نمایندگان فارس پیگیر استقرار و اختصاص اورژانس اجتماعی در شهرستان های فاقد این خدمت از جمله شهرستان زرقان هستیم.
دوشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۲