محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار مسئول مرکز مثبت زندگی و تسهیل‌گر آن باسرپرست و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی دیدار رضایی مدیر عامل انجمن تسهیلگران و صاحب امتیاز مرکز مثبت زندگی با کد. ۴۹۱۷و تعدادی از تسهیلگران با سرپرست و پرسنل اداره دیدار داشتند.
در این مراسم مرادی سرپرست اداره بهزیستی ضمن تبریک این هفته و تشکر از تلاشهای این عزیزان
در رابطه با اهداف سازمان بهزیستی و خدمات رسانی به جامعه هدف رهنمودهایی ارائه نمود./انتها امینی