محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

روابط عمومی هنر تبیین دستاوردها،عملکردها و امید آفرینی توام با،خلاقیت، صداقت و شفافیت است.۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و اطلاع رسانی گرامی باد.