محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

زرین دشت|جلسه ی بازآموزی کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت حوزه توانبخشی در محل اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

دوره بازآموزی کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در محل اداره بهزیستی زرین دشت برگزار شد.

روز سه شنبه مورخ دوم خردادماه سالجاری جلسه ی بازآموزی کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت با حضور خانمها شکوهیان نژاد رئیس اداره بهزیستی، باقری و سرودی کارشناسان معاونت توانبخشی استان، شفیعی دبیر کمیسیون زرین دشت، خائفی دبیر شهرستان داراب، نعمتی روانشناس و دکتر باقری پزشک کمیسیون پزشکی شهرستان ودیگر اعضا برگزار گردید.

در این جلسه رئیس اداره بهزیستی ضمن خوشامدگویی به کلیه اعضای حاضر در جلسه از حضور و همکاری بی شائبه پزشکان و کارشناسان عضو کمیسیون بخصوص اعضای مدعو در جلسات کمیسیون قدردانی کردند و بر اهمیت جایگاه کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت به عنوان نخستین گام ورود به سازمان بهزیستی و ارائه خدمات تخصصی تاکید نمودند. در ادامه خانم باقری دبیر کمیسیون توانبخشی استان ضمن بررسی پرونده معلولیت های مختلف و مروری بر دستورالعمل های کمیسیون پزشکی، جلسه ی پرسش و پاسخ با کارشناسان شهرستان برگزار کرده و مطالب مهم و کلیدی را در زمینه های مختلف بیان نمودند.انتها/رفیعی