محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

زرین دشت/برگزاری جلسه آموزشی مسکن


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت:

جلسه توجیهی با هدف توضیح و‌ تشریح دستورالعمهای طرح های جاری در حوزه مسکن جهت مدیران و‌ مددکاران مراکز مثبت زندگی در محل اداره بهزیستی برگزار شد.‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌

در این جلسه شکوهیان نژاد رئیس اداره بهزیستی زرین دشت ضمن ارائه مطالبی پیرامون اهمیت موضوع مسکن مددجویان، بر لزوم آشنایی کلیه مددکاران با دستورالعملها و‌ بخشنامه های موجود به منظور ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف تاکید کرد.

انتهای پیام/فاطمه رضایی